Komplexní servis 
pro hospodaření
s dešťovou vodou
Výroba plastových
potrubních systémů
pro inženýrské sítě
Využití dešťové vody
Podzemní a nadzemní nádrže
Domácí a průmyslová řešení
Vsakovací systémy
 

Drenážní trubky KORUDRAIN jsou flexibilní drenážní trubky s vysokou mechanickou a chemickou odolností, vyrobené z PE dle normy DIN 4262-1.

Hlavní výhody drenáží KORUDRAIN z PE proti klasickým drenážím z PVC

  1. Výborné vlastnosti materiálu PE zaručují trubkám vysokou pevnost a odolnost proti nárazu při zachování dobré flexibility smotku i za nízkých teplot.
  2. Vlnovcová konstrukce zajišťuje vysokou ohebnost trubek, což přináší značné výhody při pokládání a také při požadavku malého poloměru ohybu.
  3. Větší vsakovací schopnost - oproti PVC drenážím mají trubky KORUDRAIN až dvojnásobnou propustnost (viz tabulka níže).
  4. Dlouhodobá funkčnost díky větším otvorům - veliké vstupní otvory zabraňují zanesení a ucpání drenáže.
  5. Chemická odolnost proti vápnění - materiál drenáží PE odolává vápnění, které se používá při stabilizaci podloží u výstavby silnic a dálnic.

Číst dál: Drenážní trubky KORUDRAIN

 

STABILNÍ TRUBKA S DVOJITOU STĚNOU Z PEHD SN4,SN8

AGROSIL 2500 je vyráběn z PEHD dle normy 4262/1. Tyto trubky mají hladkou vnitřní vrstvu, což umožňuje bezproblémový odtok vody, a robustně vrapovanou venkovní vrstvu, která snáší velké statické a dynamické zatížení. Tato technologie výroby zaručuje také podélnou tuhost trubky, což je velkou předností při pokládání těchto rour. Díky malé hmotnosti je bezproblémová i manipulace s celými paletami na staveništi.Z PEHD se vyrábějí jako částečně průsakové s vtokovými otvory pod úhlem 220°, jako víceúčelové s 85 % uzavřeného průřezu a plnoprůsakové s rovnoměrně rozloženými vtokovými otvory po celém obvodu. Optimální jímání vody je dosaženo vertikálními zářezy na nejmenším venkovním obvodu trubky. Částečně (LP) a plnoprůsakové (TP) roury jsou dodávány s pískotěsnými hrdly. Víceúčelové (MP) mají uvnitř hrdla vložen těsnící kroužek a spoj je pak vodotěsný.

Číst dál: AGROSIL 2500

Jako příslušenství drenážních systémů nabízíme kontrolní a čistící šachty DN 300 podle DIN 4095. Jsou koncipovány pro bezproblémové připojení na odvodňovací a drenážní systémy, univerzálně použitelné a vhodné i k dodatečné instalaci. Výšku těchto šachet s profilovanou stěnou lze jednoduše přizpůsobit podmínkám na stavbě za pomoci prodloužení a spojovacích segmentů. Šachtu lze ukončit nepochůzným víkem opatřeným dětskou pojistkou nebo poklopem příslušné nosnosti.

AGROSIL controller

Drenážní šachta ACO Flex-Control PE DN300

Litinová mříž DN 315
 

 

Číst dál: Drenážní šachty a příslušenství

Zemní odvodňování je realizováno sítí úzkých podzemních kanálů, které jsou v současnosti převážně nahrazené odvodňovacími trubkami. Odvodňování je nezbytné v terénech, kde může infiltrace vody způsobit těžké škody v zemědělství a ve stavebních dílech.
Odvodnění ve stavebnictví je velmi důležité. Až 75 % trhlin v budovách je způsobeno průsakem podzemní vody, těžce jsou poškozovány zejména komunikace a vozovky. Převážná část trhlin v horní vrstvě je způsobena průsakem vody, která poškozuje základ vozovky.

Poloha drenážních trubek podél dálnice:

Drenáže

Škody způsobené absencí nebo nedostatečnou drenáží mohou být značné, přičemž výdaje na instalaci drenážního systému mohou být považovány za nevýznamné ve srovnání s cenou možné škody.
Zemědělské odvodňování zamezuje nebezpečí zaplavení polí. Podzemní drenážní systém umožňuje odvádět přebytečnou vodu a reguluje množství vody v zemědělské půdě.

Číst dál: Všeobecné odvodňování